Manifesto

Manifestomuz;
Fotoğraf ortak bir dil olarak görüyoruz. Bu bağlamda Atamız Mehmet beyin Türkçeyi, bütünleştirici bir otağ olarak görmüş ve bu otağ altında toplanmayı sağlamışsa bizde fotoğraf çatısı altında yeni bir toplanma mahalli oluşturuyoruz. Larende Fotoğraf Derneği olarak tüm kadim Türk Miraslarına ve onların geleceğe tuttuğu ışığa saygı göstereceğimizi ve onların idealini ileriye taşıyacağımıza samimiyetle bildiririz.

Halka hizmet çünkü halkız,
Devlete hizmet çünkü devletiz,
Hakka hizmet çünkü haktanız

Öncelikli hedefimiz kendi özümüzdür. Özümüzün güzelliklerini insanlara faydası, katkısı olmasını isteyerek çalışmalarımız tüm sanat faaliyetlerinde olduğu gibi evrensel olacaktır. Geleceğimize aktaracağımız her bilgiyi geçmişimizden aldığımız düsturla ve özenle nesillerimize köprü olmayı hedefleyerek sanat dallarının hepsini kapsayacak bir amaçla; Tüm dinamiklerimizi fotoğrafın oluşturduğu çok amaçlı fikir ve projelerin ulusal ve uluslararası alanda ülkemizin, milletimizin ve vatanımızın hizmetinde olacağız. Türkiye Cumhuriyeti ve yüce milletimizin menfaatleri haricinde hiç bir görüş, fikir, çalışma içinde bulunmayacağımızı ve tarafı olmayacağımızı katiyen bilinmelidir.